Where dreams live

Unveiling

Našu knihu

WHERE DREAMS LIVE - FC BARCELONA STADIUMS - EST.1899

budeme krstiť

4. AUGUSTA 2019 na CAMP NOU

s podporou

WORLD FC BARCELONA PENYES FEDERATION

za prítomnosti

autorít FC Barcelona,

 ktoré mená vopred oznámime.

 

Kniha obsahuje 164 autorizovaných fotografí na 158 stranách. Nejde o paperback a je vytlačená na kvalitnom papieri.

Máte záujem? Vyberte si spôsob doručenia.

Keby niečo - info@sportlegal.com